ਪਿੰਡ ਕੌਲੀਆ ਵਾਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਿੰਸੀਪਲ – ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਪੋਜ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾੜਿਆ ਕੁਟਾਪਾ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੀਉ ਸੀ

By 25th October 2017 0 Comments


loading...


loading...
Posted in: Punjab